Zapytanie nie zostalo wykonane poprawnie
Kod bledu: 1142
Opis bledu: UPDATE command denied to user 'maver_sklep'@'86.111.242.97' for table 'products'Zapytanie nie zostalo wykonane poprawnie
Kod bledu: 1142
Opis bledu: INSERT, UPDATE command denied to user 'maver_sklep'@'86.111.242.97' for table 'session_data_customers'
Zapytanie: insert into session_data_customers(session_id,http_user_agent,session_data,session_expire) values ('7873ac1926e5e3e149e530376142e174','b75ada4d9a1a938f072a5d8234854513','mobileReczne|s:0:\"\";mobile|s:3:\"nie\";rwd|s:3:\"tak\";mobile_urzadzenie|s:3:\"nie\";krajDostawyDomyslny|a:2:{s:2:\"id\";s:3:\"170\";s:3:\"kod\";s:2:\"PL\";}krajDostawy|a:2:{s:2:\"id\";s:3:\"170\";s:3:\"kod\";s:2:\"PL\";}domyslnyJezyk|a:4:{s:2:\"id\";s:1:\"1\";s:5:\"nazwa\";s:6:\"Polski\";s:3:\"kod\";s:2:\"pl\";s:6:\"waluta\";s:1:\"1\";}domyslnyJezykStaly|a:4:{s:2:\"id\";s:1:\"1\";s:5:\"nazwa\";s:6:\"Polski\";s:3:\"kod\";s:2:\"pl\";s:6:\"waluta\";s:1:\"1\";}domyslnaWaluta|a:7:{s:2:\"id\";s:1:\"1\";s:5:\"nazwa\";s:13:\"Polski Złoty\";s:3:\"kod\";s:3:\"PLN\";s:6:\"symbol\";s:3:\"zł\";s:9:\"separator\";s:1:\",\";s:11:\"przelicznik\";s:10:\"1.00000000\";s:5:\"marza\";s:1:\"0\";}produktyPorownania|a:0:{}listing_produktow|s:1:\"9\";wyswietlanie|i:1;','1624610128') ON DUPLICATE KEY UPDATE session_data = "mobileReczne|s:0:\"\";mobile|s:3:\"nie\";rwd|s:3:\"tak\";mobile_urzadzenie|s:3:\"nie\";krajDostawyDomyslny|a:2:{s:2:\"id\";s:3:\"170\";s:3:\"kod\";s:2:\"PL\";}krajDostawy|a:2:{s:2:\"id\";s:3:\"170\";s:3:\"kod\";s:2:\"PL\";}domyslnyJezyk|a:4:{s:2:\"id\";s:1:\"1\";s:5:\"nazwa\";s:6:\"Polski\";s:3:\"kod\";s:2:\"pl\";s:6:\"waluta\";s:1:\"1\";}domyslnyJezykStaly|a:4:{s:2:\"id\";s:1:\"1\";s:5:\"nazwa\";s:6:\"Polski\";s:3:\"kod\";s:2:\"pl\";s:6:\"waluta\";s:1:\"1\";}domyslnaWaluta|a:7:{s:2:\"id\";s:1:\"1\";s:5:\"nazwa\";s:13:\"Polski Złoty\";s:3:\"kod\";s:3:\"PLN\";s:6:\"symbol\";s:3:\"zł\";s:9:\"separator\";s:1:\",\";s:11:\"przelicznik\";s:10:\"1.00000000\";s:5:\"marza\";s:1:\"0\";}produktyPorownania|a:0:{}listing_produktow|s:1:\"9\";wyswietlanie|i:1;", session_expire = "1624610128"